Przyłącz się do Paczki

Akcja ma już ponad 10 lat i wciąż ma jeden, wielki cel: uszczęśliwić dzieci z biednych, bardzo trudnych środowisk Częstochowy.

Organizatorami są wolontariusze, działający w Duszpasterstwie Akademickim Emaus i Fundacji Akademickiej Na Progu, którzy przez cały rok pomagają dzieciom w nauce, a w okresie Bożego Narodzenia pragną obdarować podopiecznych prezentami!

Wokół nas jest wiele potrzebujących osób, wystarczy się rozejrzeć i podzielić czymś, co wywoła na twarzy dziecka ogromny uśmiech!
Przyłącz się do paczki- podaruj zabawki, słodycze, przybory szkolne itp.

Dary możesz zostawić w siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego Emaus,
przy ul. Kilińskiego 132 w Częstochowie do 10 grudnia tego roku.