Sprawozdania z działalności

Rok 2022

Bilans za rok 2022
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022
Rachunek zysków i strat za rok 2022
Wprowadzenie do sprawozdania za rok 2022
Informacje uzupełniające za rok 2022

Rok 2021

Bilans za rok 2021
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021
Rachunek zysków i strat za rok 2021
Wprowadzenie do sprawozdania za rok 2021
Informacje uzupełniające za rok 2021

Rok 2020

Bilans za rok 2020
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020
Rachunek zysków i strat za rok 2020
Wprowadzenie do sprawozdania za rok 2020
Informacje uzupełniające za rok 2020

Rok 2019

Bilans za rok 2019
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019
Rachunek zysków i strat za rok 2019
Wprowadzenie do sprawozdania za rok 2019
Informacje uzupełniające za rok 2019

Rok 2018

Bilans za rok 2018
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018
Rachunek zysków i strat za rok 2018
Wprowadzenie do sprawozdania za rok 2018
Informacje uzupełniające za rok 2018

Rok 2017

Bilans za rok 2017
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017
Rachunek zysków i strat za rok 2017
Wprowadzenie do sprawozdania za rok 2017
Informacje uzupełniające za rok 2017

Rok 2016

Bilans za rok 2016
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016
Rachunek zysków i strat za rok 2016
Informacje ogólne za rok 2016
Informacje uzupełniające do bilansu 2016

Rok 2015

Bilans za rok 2015
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015
Rachunek zysków i strat za rok 2015
Informacje ogólne za rok 2015
Informacje uzupełniające do bilansu 2015

Rok 2014

Bilans za rok 2014
Rachunek zysków i strat za rok 2014
Informacje uzupełniające do bilansu 2014
Informacje ogólne za rok 2014
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Rok 2013

Bilans za rok 2013
Informacja dodatkowa za rok 2013
Rachunek wyników za rok 2013
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Rok 2011

Bilans za rok 2011
Informacja dodatkowa za rok 2011 cz 1
Informacja dodatkowa za rok 2011 cz 2
Rachunek wyników za rok 2011
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 cz 1
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 cz 2
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 cz 1
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 cz 2
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 cz 3

Rok 2008

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008