Wolontariat dziecięcy w szkole podstawowej nr 35

Wolontariat dziecięcy tworzy grupa studentów, którzy swój wolny i cenny czas poświęcają pomocy swoim młodszym kolegom i koleżankom ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie.

Studenci pomagają dzieciakom, które po lekcjach zostają na świetlicy. Pomagają w nauce, prowadzą dodatkowe zajęcia z określonego przedmiotu, które pozwalają dziecku nadrobić zaległości. Kiedy czas nauki się kończy, zaczyna się czas zabawy, wspólnych gier, malowania i rozmawiania.

Wspaniałe jest, że te maluchy okazują swą wdzięczność w najprostszy dla siebie sposób obdarowując swoich nowych opiekunów laurkami, miłymi słowami i uśmiechem kiedy wchodzi się do sali. Tych kilka małych gestów daje jeszcze więcej sił do otwierania się na innych. Tutor to osoba, która jest przyjacielem, inspiratorem i kimś kto dzięki swojej wierze w ucznia może mu pomóc w nadrobieniu jego edukacyjnych problemów.

Wolontariusze biorą udział również w akcji „Przyłącz się do Paczki” podczas, której organizujemy paczki dla dzieci, oraz jasełka.