Warsztaty dla kobiet

Kim jestem jako Kobieta?

Jakie są moje mocne strony i talenty?

Za czym najbardziej tęsknię i co jest największym pragnieniem mojego serca?

Czy umiem nadać imię swojemu największemu lękowi?

Jak mam właściwie komunikować innym to co czuję?

Jak rozkwitnąć w pełni swej kobiecości i cielesności?

Czy moje serce gotowe jest żyć dla innych troszcząc się jednocześnie o samą siebie?

ZAPRASZAMY CIĘ DO PODRÓŻY WGŁĄB CIEBIE

Podróży, która jest wielką przygodą

i wspaniałym, wzniosłym romansem…

Do tej pory odbyły się następujące spotkania:

* Mój ukryty Skarb – warsztaty dotyczące określania mocnych stron i talentów a także predyspozycji zawodowych. Współprowadzącą warsztatów była Marta Kowalczyk doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie diagnozy potencjału edukacyjnego i zawodowego. 

* Głód Ewy – warsztaty psychodietetyczne dotyczące promocji zdrowego żywienia oraz nazwania osobistych głodów emocjonalnych stanowiących przyczynę zaburzeń odżywiania. Współprowadzącą warsztatów była Karolina Szostkiewicz dietetyk kliniczny z doświadczeniem w przeprowadzeniu wielu projektów dotyczących zdrowego żywienia.

* Po drugiej stronie lustra – warsztaty o Pięknie i postrzeganiu siebie dotyczące pracy z zaburzonym obrazem siebie czyli „pękniętym lustrem”, które nie pozwala nam widzieć siebie takimi jakimi jesteśmy naprawdę. Gościem specjalnym podczas warsztatów była Magdalena Niebudek – Fotografka Piękna, która pomogła każdej z kobiet uczestniczących w spotkaniu rozbłysnąć swoim prawdziwym pięknem.

Warsztaty projektuje i koordynuje:

Dorota Bielawska – edukatorka, pedagog społeczny, pasjonatka rozwoju człowieka. Prowadzi kreatywne warsztaty i wykorzystuje proces twórczy w pracy z emocjami.