„NatWest – Perspektywy” – pomoc finansowa dla studentów

Chcąc pomóc ukraińskim studentom, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i bank National Westminster Bank Plc połączyły siły w projekcie „Stypendia dla studentów z Ukrainy NatWest – Perspektywy” mającym na celu udzielenie pomocy ukraińskim studentom i studentkom studiującym w polskich uczelniach technicznych wchodzących w skład Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Celem projektu jest przekazanie jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 złotych studentom z Ukrainy, studiującym w Polsce.


Jednocześnie Fundacja Akademicka „Na Progu”, działająca przy Duszpasterstwie Akademickim „Emaus” w Częstochowie, organizuje akcję pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Od dnia 15 marca 2022 r. ruszyła akcja charytatywna wsparcia i pomocy dla potrzebujących studentów, doktorantów, stażystów, pracowników Uczelni. Aktualna akcja jest już kolejna inicjatywą wsparcia dla naszych ukraińskich studentów Politechniki Częstochowskiej.


Łącznie w ramach akcji „Stypendia pomocowe „NatWest-Perspektywy” zostanie rozdysponowanych 40 000 zł wśród ukraińskich studentów Politechniki Częstochowskiej, którzy w związku z wojną znaleźli się w trudnej sytuacji.


NABÓR WNIOSKÓW: od 23 stycznia 2023 roku godz. 9.00 do 26 stycznia 2023 roku godz. 14.00.


planowany termin posiedzenia Zarządu Fundacji: koniec stycznia 2023 roku.


Wypełnione wnioski można składać w Biurze Studentów Zagranicznych Politechniki Częstochowskiej (pok.1) codziennie w dni robocze w godzinach do 9.00 do 14.00.