Kalendarz „Uśmiech dziecka 2017”

kalendarzZachęcamy do nabycia kalendarza fundacji akademickiej Na progu „UŚMIECH DZIECKA 2017”. 

Kalendarze można nabyć w duszpasterstwie akademickim.

Dochód z kalendarza przeznaczony jest na akcje „PRZYŁĄCZ SIĘ DO PACZKI”.